24 พฤศจิกายน 2565 เนสท์เล่ จับมือ วงษ์พาณิชย์ จัดตลาดนัดขยะชุมชน ไม่ทิ้งเงินลงแม่น้ำ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2559885

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด ได้จับมือกับ วงษ์พาณิชย์ และชุมชนตําบลบ้านหลวง จัด “ตลาดนัดขยะชุมชน” ขึ้นที่ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมการคัดแยกแลกขยะเป็นเงิน ลดของเสียลงแหล่งน้ำ

          นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อํานวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ และน้ำแร่มิเนเร่ ภายใต้บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด เปิดเผยว่า เนสท์เล่ มีพันธกิจด้านความยั่งยืน ไปสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  หรือ  Net Zero ภายในปี 2050 ซึ่งหนึ่งในแผนงานที่เป็นรูปธรรม คือการดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อปกป้องและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กับคนรุ่นต่อไป เกิดเป็นโครงการเยาวชน พิทักษ์สายน้ำ โดยตลอด 7 ปี ที่ลงมือทําโครงการนี้อย่างจริงจัง ผ่านความร่วมมือกับโรงเรียน ชุมชน และองค์กร ภาคประชาสังคม

            ด้านนางสาวอรัญญา กิจฉัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตําบลบ้านหลวง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ชาวบ้าน
บางคนไม่ค่อยแยกขยะกัน เพราะขายแบบเหมารวมได้เพียงกิโลกรัมละ 2 บาท ให้กับรถเร่ ซึ่งจะรับซื้อ
บางชนิดเท่านั้น น้ำมันพืชใช้แล้ว รถขยะจากส่วนกลางก็ไม่ได้เข้ามาถึงชุมชน เมื่อมีกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชนที่มีการอบรมและรับซื้อขยะที่แยกประเภทตามราคาจริง จึงเป็นประโยชน์ทั้งกับชาวบ้านและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไปพร้อมกัน สามารถสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ และแก้ปัญหาขยะในชุมชนและขยะในแหล่งน้ำได้จริง

             ตอนนี้ชุมชนเรารู้ว่าอะไรขายได้ ขายไม่ได้ รู้แล้วว่าจะต้องแยกขยะอย่างไรให้ขายได้ราคาดี
มีกระดานอัปเดตราคาขยะแยกประเภทอยู่ในโรงเรียน เพื่อให้ชาวบ้านได้ทราบราคาขยะตามที่วงษ์พาณิชย์จะเข้ามารับซื้อจริงอยู่เป็นประจํา และในระยะยาวชาวบ้านจะไม่ทิ้งขยะลงคลองอีก เพราะก็เหมือนทิ้งเงินลงน้ำไปด้วย.