24 พฤศจิกายน 2563 พายุส่งผลดีอ่างเก็บน้ำห้วยสะกาดเต็มความจุ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/ regional-news/news_826529/

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด ต. นิคมสร้างตนเอง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา หลังมีพายุพัดผ่านเข้ามาพื้นที่ จ. นครราชสีมา ทำให้มีฝนตกติดต่อกันหลายเดือน ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจนเต็มความจุ มี ปริมาณน้ำ ๓.๙๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำเพียงพอใช้สำหรับพื้นที่การเกษตรท้ายอ่างเก็บน้ำจำนวน ๕,๐๐๐ ไร่ และประชาชน ๔ หมู่บ้านได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งก่อนหน้านี้ ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะกาดปริมาณน้ำแห้งขอดจนเกือบหมด เนื่องจากฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน  ชาวบ้านได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำใช้ แต่มีพายุพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเต็มความจุ ส่งผลดีต่อชาวบ้าน และเกษตรกรมีน้ำใช้เพาะปลูกตลอดฤดูแล้งปีนี้ และปีหน้าอย่างแน่นอน