24 พฤศจิกายน 2563 คนจีนนิยมชาร์จแบตเตอรี่ด้วยโซลาร์เซลล์แบบพกพา

ที่มา: https://mgronline.com /greeninnovation/detail/9630000120850

ชาวจีนหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ไม่เพียงเฉพาะพาหนะที่ใช้เดินทางที่เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือจักรยานยนต์ไฟฟ้า และตอนนี้คนจีนยังหันมาใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้แก่สมาร์ทโฟน พวกเขาเลือกที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบพกพาในระหว่างเดินทาง แผงโซลาร์เซลล์แบบพกพาใช้งานสะดวก ม้วนเก็บอยู่ในหลอด เพียงคลี่ออกมารับแสงหรือความสว่างก็ผลิตไฟฟ้านำมาชาร์จมือถือได้แล้ว ไม่ต้องกลัวมือถือจะแบตเตอรี่หมดระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะถ้าจะต้องเดินทางไปทำงาน หรือท่องเที่ยวนอกพื้นที่ที่ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จากไฟฟ้าหลัก