24 ธันวาคม 2564 คุมควันดำรถดีเซลกว่า 2,000 คัน ลดค่าฝุ่นพิษ PM 2.5

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9640000126945

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการวัดค่าไอเสียรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการลดภาวะ  PM 2.5 จากรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ในช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศนิ่ง มีการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในชั้นบรรยากาศ เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

นายสรพงศ์กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล ในการลดมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กระทรวงคมนาคมจึงได้ประกาศนโยบาย “รถ ขสมก. ปลอดฝุ่น PM 2.5” โดยมอบหมายให้ ขสมก.ดำเนินการปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซลรถโดยสารทุกคันให้สามารถใช้น้ำมันดีเซล B20 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา เพื่อลดมลพิษและ PM 2.5 รวมทั้งให้เขตการเดินรถที่ 1-8 ตรวจวัดค่าไอเสียรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลทุกคัน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน กรณีที่ตรวจพบรถโดยสารมีค่าไอเสียเกินค่ามาตรฐาน จะงดให้บริการรถโดยสารคันดังกล่าวและนำรถเข้าซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงแก้ไขจนกว่าค่าไอเสียจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน

ซึ่งวันนี้ได้มีการสุ่มตรวจควันดำรถโดยสารธรรมดา (รถร้อน)  3 ห้อ คือ มิตซูบิชิ อีซูซุ และฮีโน่ ไม่พบมีควันดำ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการตั้งเป็นดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการกำกับดูแลเรื่องซ่อมบำรุง ขสมก. ปัจจุบัน ขสมก.มีรถร้อนเครื่องยนต์ดีเซลประมาณ 2,074  คันที่ต้องดูแลอย่างเข้มข้น พร้อมกันนี้ ได้มอบให้ ขสมก.ดำเนินการเจรจากับบริษัทผู้ให้บริการซ่อมแซมรถให้เข้มงวดในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน และกรองอากาศ ก่อนถึงรอบ 12,000 กิโลเมตร เหลือเป็นรอบ 6,000 กิโลเมตร ในช่วงที่มีค่าที่ PM 2.5 สูง ให้ตรวจสอบค่ามลพิษ ท่อไอเสีย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกทุกวัน ทุกคัน ก่อนออกให้บริการ โดยกำหนดอัตราค่าไอเสียไม่เกินร้อยละ 30 ทุกคัน ต่ำกว่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษที่ร้อยละ 45

และในเดือน เม.ย. 2565 กรมควบคุมมลพิษ จะลดค่าเกณฑ์มาตรฐานลงไม่เกินร้อยละ 30 ดังนั้น ขสมก.จะต้องเตรียมแผนแก้ปัญหา โดยในระยะสั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในช่วงที่แผนฟื้นฟู ขสมก.ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขสมก.มีแผนในการจัดหารถโดยสารใช้พลังงานไฟฟ้า หรือ EV ในรูปแบบการจ้างวิ่งตามระยะทางมาให้บริการในเดือน เม.ย. 2565