24 ธันวาคม 2563 ค้นพบฟอสซิลงูเหลือม ๔๗ ล้านปี เก่าแก่ที่สุดในโลก

ที่มา: https://www.thairath.co.th /news/foreign/2000409

ก่อนหน้านี้ไม่แน่ชัดว่างูเหลือมหรืองูไพธอน (pythons) มาจากทวีปในซีกโลกใต้ตามที่พวกมันอาศัยอยู่ในปัจจุบัน หรือในซีกโลกเหนือกันแน่ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมวิจัยนำโดยนักบรรพชีวินวิทยาด้านสัตว์มีกระดูกสันหลังจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเซงเคนแบร์ก นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี รายงานถึงการวิเคราะห์ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลงูที่พบใกล้เหมืองร้างในเมสเซิล พิต (Messel Fossil Pit) ซึ่งเป็นแหล่งขุดค้นซากฟอสซิลยุคอีโอซีน (Eocene) อายุระหว่าง ๕๗ – ๓๖ ล้านปีก่อน

ซากฟอสซิลนี้เป็นของงูเหลือมสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่า Messelopython freyi อายุ ๔๗ ล้านปี จัดเป็นซากฟอสซิลงูเหลือมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ชี้ให้เห็นว่างูเหลือมมีการวิวัฒนาการมาในยุโรป และสนับสนุนว่างูชนิดนี้มีแหล่งกำเนิดในซีกโลกเหนือ Messelopython freyi ดูจะมีขนาดเท่ากับงูเหลือมขนาดเล็กในปัจจุบันยาว ๑ ม. มีกระดูกสันหลังประมาณ ๒๗๕ ชิ้น ที่น่าสนใจคือ ซากนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับงูโบอาหางแดง (Boa constrictor) พวกมันอาศัยอยู่ร่วมกับงูเหลือมในยุโรปยุคแรก ซึ่งเป็นการค้นพบที่น่าตกใจ เนื่องจากปัจจุบันงูเหลือมไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้กับงูโบอาหางแดง โดยทั่วไปงูเหลือมจะอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ อเมริกากลาง มาดากัสการ์ และโอเชียเนียตอนเหนือ ขณะที่งูโบอาหางแดงอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย ทั้งนี้ ทีมวิจัยรู้ว่า งูโบอาหางแดงอาศัยอยู่ในยุโรปในช่วงต้นยุคพาลีโอจีน (Paleogene) ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ ๖๖ – ๒๓ ล้านปีก่อน แต่ตอนนี้เห็นได้ชัดว่ามีงูเหลือมอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันในช่วงเวลาดังกล่าว จึงทำให้เกิดคำถามถึงการเป็นคู่แข่งทางนิเวศวิทยาโดยตรงว่าพวกมันเคยอยู่ร่วมกันได้อย่างไร