24 ธันวาคม 2562 มหัศจรรย์หนึ่งปีมีครั้งเดียวพระอาทิตย์ตกส่องผ่านช่องหน้าต่างทะลุช่องประตูตำหนักคำหยาด

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/174507

บริเวณพระตำหนักตำหยาด ต. คำหยาด อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง มีประชาชน และนักเรียนเดินทางมายังพระตำหนักตำหยาด เพื่อดูปรากฎการณ์มหัศจรรย์ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว โดยที่พระอาทิตย์ตกส่องผ่านช่องหน้าต่างทะลุช่องประตูพระตำหนักคำหยาด

ซึ่งเป็นปรากฏการณ์โบราณสถานพระตำหนักคำหยาดสัมพันธ์กับการโคจรของดวงอาทิตย์จะเกิดในเดือนธันวาคม ช่วงสัปดาห์ที่เกิดทักษิณายัน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 114 องศา และตกด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 246 องศา

เมื่ออยู่ด้านในพระตำหนักคำหยาดก่อนดวงอาทิตย์ตกดิน จะเห็นดวงอาทิตย์ที่กรอบช่องหน้าต่างช่องกลางมุขหลังด้านท้ายพระตำหนักฯ เดิมผนังทาสีแดง จะสะท้อนแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาสว่างไสวงดงาม ปัจจุบันสีแดงที่ผนังลบเลือนไปตามกาลเวลา โครงสร้างโบราณสถานที่นับเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนในการชดเชย เเละเพิ่มแสงเข้าสู่ตัวอาคารในช่วงหน้าหนาวที่ความมืดมิดมาเยือนเร็ว วางองศาของพระตำหนักฯ ได้ใกล้เคียงตำแหน่งการโคจรของดวงอาทิตย์ที่คำนวณในยุคปัจจุบัน สามารถรับชมได้ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562  ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น

พระตำหนักคำหยาด ปัจจุบันเป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่ในเขตวัดร้างชื่อว่า วัดโพธิ์ทอง ต. คำหยาด อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง พระตำหนักคำหยาด เป็นพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร หรือ ขุนหลวงหาวัด พระมหากษัตริย์องค์ที่ 32 (บางแห่งนับว่าเป็นพระองค์ที่ 33) ราชวงศ์บ้านพลูหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา พระตำหนักหลังนี้เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่ประทับระยะหนึ่งก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับวัดประดู่ทรงธรรม ซึ่งพระตำหนักก่อด้วยอิฐ ยกพื้นสูง มีใต้ถุน และเจาะช่องใต้ถุน เป็นรูปประตูโค้งแหลมตามแบบที่นิยมมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีมุขย่อกระเปาะด้านหน้าทางทิศตะวันออก เครื่องบนไม่มีเหลือ คงปรากฏเพียงผนังตึก ซึ่งพระตำหนักหลังนี้ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญใน จ. อ่างทอง