24 ธันวาคม 2562 จังหวัดลพบุรีห่วงปีนี้แล้งหนัก แม่น้ำบางขามเริ่มแห้ง

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/lsQMCNs

นายอำเภอบ้านหมี่ จ. ลพบุรี เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับปลัดอำเภอ และกำนันตำบลบางขามว่า แม่น้ำบางขามเป็นแม่น้ำสายหลักของ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองบ้านหมี่ และท่าวุ้ง เริ่มแห้งขอดเป็นเป็นช่วง ๆ  ตั้งแต่บริเวณวัดมหาสอน ต. มหาสอน มีสภาพแห้งขอด และกระทบต่อผู้เลี้ยงปลากระชังริมแม่น้ำที่มีหลายพันครัวเรือน

ประเมินว่าปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งจะหนักสุดในรอบกว่า 20 ปี ขณะนี้ทางอำเภอได้เตรียมแผนสำรอง และประชุมชาวบ้าน เพื่อให้ชะลอการทำนาปรังไว้ก่อน รวมทั้งขอความร่วมมือไม่สูบน้ำเข้าไปใช้ในพื้นที่การเกษตรโดยพลการ หากตรวจพบจะตักเตือน แต่ถ้าเพิกเฉยจะยึดสายพานเครื่องสูบน้ำ เพราะถือว่าได้ชี้แจงทำความเข้าใจกันแล้ว

เนื่องจากช่วงนี้ต้องเก็บน้ำไว้ เพื่ออุปโภคบริโภคในฤดูแล้งที่จะมาถึง ส่วนข้าวนาปีที่ปลูกครั้งแรก จะใช้วิธีการเปียกสลับแห้งหลอกข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวเสียหาย