24 ธันวาคม 2562 จังหวัดชัยนาทส่อวิกฤต! น้ำเจ้าพระยาลดฮวบ

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/174519

จากสภาวะภัยแล้งที่กำลังขยายตัวและทวีความรุนแรงในพื้นที่ จ. ชัยนาท ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเหนือเขื่อน ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดวัดได้ +13.28 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นระดับน้ำที่ต่ำจนหัวสูบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จ.ชัยนาท โผล่พ้นน้ำ ไม่สามารถสูบน้ำดิบขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้ จะเห็นได้จากระดับน้ำปัจจุบันที่ต่ำกว่าระดับไม้วัดสีเหลืองอย่างมาก โดยระดับน้ำที่หัวสูบปกติจะสูบได้ต้องไม่ต่ำกว่า 13.50 เมตร ทางการประปาชัยนาทจำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการต่อท่อสูบน้ำเพิ่มให้ยื่นลงไปตามระดับน้ำในแม่น้ำ และใช้ทุ่นลอยประคองหัวสูบ เพื่อให้มีน้ำดิบในการผลิตประปา พร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวบนพื้นดินระดับเดียวกับน้ำในแม่น้ำเพื่อให้สูบน้ำดิบได้ หากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงไปอีก ซึ่งในอนาคตอาจจะกระทบการไหลของประปาในบางพื้นที่ ที่อยู่ปลายท่อที่อาจจะไหลเบา หรือหยุดไหลบางเวลา จึงขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย