24 ตุลาคม 2564 แผ่นดินไหว 6.5 ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน

ที่มา : https://tna.mcot.net/world-809219

เว็บไซต์ไทเปนิวส์อ้างสำนักอุตุนิยมวิทยาว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างจากเทศมณฑลอี๋หลานไปทางใต้ 22.7 กิโลเมตร ลึกลงไปใต้ดิน 66.8 กิโลเมตร วัดความรุนแรงที่รู้สึกได้ ณ เทศมณฑลอี๋หลาน เทศมณฑลฮวาเหลียน เมืองนิวไทเป กรุงไทเป เมืองเถาหยวน เมืองไถจง และเมืองใกล้เคียงที่ระดับ 4 จากทั้งหมด 7 ระดับ รถไฟฟ้าใต้ดินกรุงไทเปให้บริการตามปกติ หลังจากงดไปชั่วขณะเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ขณะที่ทีเอสเอ็มซี (TSMC) ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกได้อพยพคนออกจากโรงงานทางตอนเหนือตามมาตรฐานความปลอดภัย