24 ตุลาคม 2563 WWF เผยผลสำรวจโลมาอิรวดีแม่น้ำโขงในกัมพูชาจำนวนไม่เพิ่มไม่ลด คงที่ตลอด 4 ปี

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000108530

ซินหวา – รายงานการสำรวจสำมะโนประชากรฉบับใหม่ที่เผยแพร่โดยกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) พบว่า ประชากรโลมาอิรวดีในแม่น้ำโขงในกัมพูชา มีจำนวนคงที่ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

การสำรวจสำมะโนประชากรที่ดำเนินการโดยกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) และกรมประมงกัมพูชา ระบุว่า ประชากรของสัตว์สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์นี้ มีจำนวนอยู่ราว 89 ตัว ในปี 2563 โดยมีค่าความเชื่อมั่น 95% ระหว่าง 78-102 ตัว และในการสำรวจปี 2560 ประชากรโลมาอิรวดีอยู่ที่ประมาณ 92 ตัว โดยมีค่าความเชื่อมั่น 95% ที่ระหว่าง 80-106 ตัว

“โดยรวมแล้ว ผลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าประชากรโลมาอิรวดีมีจำนวนคงที่ หากเทียบกับจำนวนประชากรช่วง 4 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2560” ผู้อำนวยการกองทุนสัตว์ป่าโลกประจำกัมพูชา กล่าวในการแถลงข่าว

ผู้อำนวยการ WWF กัมพูชา กล่าวว่า การสำรวจสำมะโนประชากรใหม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบัน และประชากรของโลมาอิรวดีในแม่น้ำโขงสำหรับการตรวจสอบในระยะยาวที่จะช่วยเสริมการป้องกันและการจัดการ

รองอธิบดีกรมประมงกัมพูชา กล่าวว่า โลมาอิรวดีถือเป็นสมบัติประจำชาติที่มีชีวิตของกัมพูชา และกรมประมงจะเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนในแม่น้ำเพื่อลดภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของสัตว์สายพันธุ์นี้

“ภัยคุกคามสำคัญที่โลมาแม่น้ำโขงต้องเผชิญ คือ การใช้อวนติดตา การทำประมงผิดกฎหมาย เช่น จับปลาด้วยการช็อตไฟฟ้า และการใช้เหยื่อพิษที่มีสารเคมี และการตกปลามากเกินไปเนื่องจากการเติบโตของประชากรมนุษย์” รองอธิบดีกรมประมง กล่าว

ในการสำรวจสำมะโนประชากรอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี 2540 ประเมินว่าโลมาอิรวดีในแม่น้ำโขงมีจำนวนอยู่ราว 200 ตัว ตัวเลขดังกล่าวลดลงต่อเนื่องจากการจับและการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย จนกระทั่งเหลือเพียง 80 ตัวในปี 2558

การสำรวจสำมะโนประชากรโลมาอิรวดีครอบคลุมร่องน้ำหลักของแม่น้ำโขงใน จ.กระแจะ และ จ.สตึงเตรง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยาว 180 กิโลเมตร ประกอบด้วยทีมถ่ายภาพโลมาและเปรียบเทียบลักษณะจำเพาะบนหลังและครีบของโลมากับข้อมูลพื้นฐานโลมาที่รู้จักโลมาอิรวดีแม่น้ำโขงถูกขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ในบัญชีแดงไอยูซีเอ็นตั้งแต่ปี 2547