24 ตุลาคม 2563 น้ำลําตะคอง ลําพระเพลิงยังเกิน 100% ยันปลอดภัย

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_803632/

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา เปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ว่า ขณะนี้เขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำอยู่ในระดับสูง 3 เขื่อน คือ เขื่อนลําตะคอง เขื่อนลําพระเพลิง และเขื่อนมูลบน มีปริมาตรน้ำในอ่างมากคือ 109% 103% และ 90% ของความจุอ่างตามลำดับ แต่ยังมีการบริการจัดการน้ำได้ โดยทั้งเขื่อนลําตะคอง และเขื่อนมูลบน งดการปล่อยลงสู่ท้ายเขื่อน เพื่อลดกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้

ส่วนในเรื่องของความแข็งแรงของเขื่อนนั้น ยืนยันได้ว่าทุกเขื่อนมีโครงสร้างที่แข็งแรงตามมาตรฐาน อีกทั้งเขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างมากๆ จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คสภาพของเขื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด สำหรับอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) นั้นขณะนี้ ลดการระบายน้ำลงท้ายอ่างฯ โดยการบีบช่องผันน้ำชั่วคราว เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง และลดผลกระทบในลำเชียงไกรล่างและลำมูล จากนั้นจะได้ซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ที่เสียหายจากการแก้ไขสถานการณ์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจะได้เร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ อีก 10 ล้าน ลบ.ม. เป็นความจุใหม่ที่ 37.7 ล้าน ลบ.ม. ต่อไป