24 กุมภาพันธ์ 2567 Dow จับมือ EEC สร้าง “นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์” ปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน (Child-len Youth Camp) ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/sustainable/2765296

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา Environmental Education Centre Thailand (EEC) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน (Child-len Youth Camp) ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบของวิกฤติโลกร้อนและปัญหาขยะทะเล ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายเยาวชนหนุนการพิทักษ์และดูแลป่าชายเลนไทยให้เติบโตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน ประกอบด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การคิด และการฝึกฝน ทั้งจากภาคทฤษฎีในห้องเรียน และการลงมือปฏิบัติในฐานกิจกรรมเกี่ยวกับป่าชายเลนและขยะทะเล รวมไปถึงการทัศนศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอต่อสาธารณชน

นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า Dow มุ่งมั่นที่จะบรรเทาสภาวะโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเล ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งดูดซัมากกว่าป่าชนิดอื่น เราภูมิใจที่เยาวชนตื่นตัวและให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมอุทิศตนเป็นหนึ่งในแกนนำบและกักเก็บคาร์บอนได้ที่จะมีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤติดังกล่าว เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพให้แก่เยาวชนในพื้นที่ จะทำให้พวกเขาเป็นเครือข่ายเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ หรือระดับนานาชาติต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content