24 กุมภาพันธ์ 2565 จระเข้น้ำจืดโผล่เล่นน้ำสบายอารมณ์ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/news/region/270734

นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพะเนินทุ่งถึงหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่สะเลียง โดยวิธีล่องแพยางระยะทางประมาณ 35 ก.ม.เพื่อสำรวจร่องรอยสัตว์ป่า และเก็บข้อมูลจากกล้องบันทึกภาพถ่ายสัตว์ป่าผลปรากฏว่า ได้ภาพจระเข้น้ำจืด Siamese crocodile (Crocodylus siamensis)  ขนาดโตเต็มวัย 1 ตัวขึ้นมาเล่นน้ำและนอนผึ่งแดดอย่างสบายอารมณ์ ซึ่งจระเข้น้ำจืดจัดยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในสภาพธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บภาพสัตว์ป่าชนิดอื่น เช่น หมีหมา กวางป่า ชะมดแปลงลายแถบ หมาไม้ นากใหญ่ขนเรียบ จระเข้น้ำจืด จระเข้บึง จระเข้สยาม หรือจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย Siamese crocodile (Crocodylus siamensis)  ปัจจุบันในอนุสัญญาไซเตสได้ขึ้นบัญชีจระเข้น้ำจืดไว้อยู่ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix 1) มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เกาะกาลิมันตัน (บอร์เนียว) ชวา และสุมาตรา เป็นจระเข้ขนาดปานกลางค่อนข้างใหญ่ ขนาดลำตัว 3-4 ม. มีเกล็ดท้ายทอย มีช่วงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 10-12 ปี วางไข่ครั้งละ 20-48 ฟอง ระยะเวลาฟักไข่นาน 68-85 วัน เริ่มวางไข่ในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือน พ.ค. แม่จระเข้จะขุดหลุมในหาดทรายริมแม่น้ำ ใช้เวลาเฉลี่ยราว 80 วัน ชอบอยู่และหากินเดี่ยว ปกติจระเข้น้ำจืดจะกินปลา และสัตว์อื่นที่เล็กกว่าเป็นอาหาร จะไม่ทำร้ายมนุษย์หากไม่ถูกรบกวนหรือมีอาหารเพียงพอ ปัจจุบันจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์แท้ หายากมากในสถานที่เลี้ยง เนื่องจากถูกผสมข้ามสายพันธุ์กับจระเข้สายพันธุ์อื่นจนเสียสายพันธุ์แท้ไปด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ กระทั่งมีรายงานการค้นพบในต้นแม่น้ำเพชรบุรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นความพยายามในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตและเผ่าพันธุ์อยู่ได้ นอกจากจระเข้น้ำจืดที่พบแล้ว ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ยังพบเสือโคร่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นการส่งสัญญาณที่ดีในการอนุรักษ์ผืนป่าจนประสบความสำเร็จ