24 กุมภาพันธ์ 2564 หลักฐานปศุสัตว์ยุโรปโบราณ ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2038428

สิทธิพิเศษทางด้านปศุสัตว์เป็นที่รู้กันดีว่า เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทวีปยุโรป แต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ หรือทางการเมืองของการตั้งถิ่นฐานในสมัยโบราณมากเพียงใด เมื่อไม่นานนี้ เอเรียดนา นิเอโต เอสปิเนต นักวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติสเปน ในนครบาร์เซโลนา รายงานลงในวารสารพอลส วันว่า สัตววิทยาทางโบราณคดี (Zooarchaeology) ซึ่งเป็นศึกษาซากสัตว์จากแหล่งโบราณคดีมีศักยภาพมากพอต่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนมนุษย์ในอดีต ซึ่งอาจเฉลยคำตอบได้จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งโบราณคดี ๑๐๑ แห่งทั่วทางตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรไอบีเรีย ตั้งแต่ปลายยุคสัมฤทธิ์ไปจนถึงยุคโบราณตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ ๑,๗๐๐ ปีในห้วงที่การปฏิบัติทางวัฒนธรรม และการเกษตรของทวีปยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในแต่ละแห่งได้ถูกนำมาเปรียบเทียบการทำปศุสัตว์กับข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น อย่างข้อมูลพืชพรรณ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและการเมืองของการตั้งถิ่นฐานในยุคโบราณ นักวิจัยพบข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางการเมือง และเศรษฐกิจมีความสำคัญที่สุดในการกำหนดการกระจายพันธุ์ และขนาดของปศุสัตว์ในสมัยก่อน ซึ่งในช่วงปลายยุคสัมฤทธิ์ และยุคโบราณตอนปลายนั้น เมื่อระบบการเมืองมีการแยกส่วนมากขึ้น การผลิตอาหารมุ่งเน้นไปที่ตลาดท้องถิ่นมากขึ้น การเลือกปศุสัตว์เลยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งการใช้วิชาสัตววิทยาทางโบราณคดีมาศึกษา ได้เผยให้เห็นว่า ระบบการเมืองมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติด้านปศุสัตว์เมื่อเวลาผ่านไป