24 กุมภาพันธ์ 2564 ประเทศจีนพบแหล่งน้ำมัน – ก๊าซ ๑๐๐ ล้านตันกลางทะเลโป๋ไห่

ที่มา:

https://www.mgronline.com/china/detail/9640000018256

บริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติจีน (CNOOC) ประกาศการค้นพบแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในทะเลโป๋ไห่ ซึ่งคาดว่ามีปริมาณสำรองรวมสูงถึง ๑๐๐ ล้านตัน พื้นที่ดังกล่าวชื่อโป๋จง ๑๓ – ๒ (Bozhong 13-2) ตั้งอยู่ที่ความลึกเฉลี่ย ๒๓.๒ ม. ใจกลางทะเลโป๋ไห่ ห่างจากเทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของประเทศจีน ๑๔๐ กม. ปัจจุบันมีการขุดเจาะลึกถึง ๕,๒๒๓ ม. โดยหลุมสำรวจของพื้นที่นี้มีแอ่งกักเก็บน้ำมัน และก๊าซที่มีความหนา ๓๔๖ ม. โดยบริษัทฯ ประเมินว่า ผลผลิตน้ำมันและก๊าซเฉลี่ยต่อวันที่บ่อแห่งนี้อยู่ที่ ๓๐๐ ตัน และ ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรตามลำดับ บริษัทฯ เสริมว่า การค้นพบพื้นที่โป๋จง ๑๓ – ๒ เป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการสำรวจทะเลโป๋ไห่ และขยายศักยภาพการสำรวจใต้พิภพอย่างมาก