24 กุมภาพันธ์ 2563 เจ๋ง! ประเทศอิสราเอลสกัดน้ำจากอากาศได้

ที่มา: https://news.mthai.com/world-news/795105.html

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า Israel Institute of Technology – The Technion หรือ สถาบันเทคโนโลยีอิสราเอลเปิดเผยว่า นักวิจัยอิสราเอลพัฒนาระบบสกัด และเก็บน้ำจากอากาศ โดยรวมถึงพื้นที่ทะเลทราย โดยเป็นระบบที่สามารถพกพาได้ และตอบสนองการใช้พลังงานทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง (energy-independent) เทคโนโลยีใหม่นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ เนื่องจากการขนส่งน้ำไปยังพื้นที่ดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายสูง ระบบสกัดน้ำชนิดใหม่มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถผลิตน้ำในชุมชนได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอก แตกต่างจากระบบกักเก็บอากาศที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ ระบบเก่าจะระบายความร้อนของอากาศที่เข้ามาทั้งหมด ขณะที่ระบบใหม่จะระบายความร้อนของไอน้ำ ซึ่งมีอยู่ราวร้อยละ 3 ของมวลอากาศ จึงช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการผลิตน้ำได้เป็นอย่างมากเทคโนโลยีสกัดน้ำใหม่ของประเทศอิสราเอลใช้กระบวนการหมุนเวียน 2 ขั้นตอน ได้แก่ การแยกความชื้นออกจากอากาศผ่านการดูดซับด้วยสารละลายน้ำเกลือเข้มข้น และการแยกความชื้นออกจากสารดูดความชื้น และการควบแน่นของไอน้ำภายใต้ความดันบรรยากาศ นักวิจัยเปิดเผยว่า นอกจากน้ำจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตพื้นฐาน และสุขภาพ การสกัดน้ำผ่านระบบซึ่งไม่พึ่งพาพลังงานภายนอกดังกล่าว สามารถป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการแก่งแย่งแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง อีกทั้งยังช่วยผู้หญิงอายุน้อยในสังคมบางแห่งให้ได้รับการศึกษา แทนการรับหน้าที่จัดส่งน้ำให้ครอบครัว นักวิจัยกล่าวสรุปว่า “การพัฒนาของเรา ซึ่งจัดเป็นต้นแบบการทดลองแรกในโลก ทำให้น้ำเป็นทรัพยากรที่สามารถหาซื้อได้ทุกที่บนโลกใบนี้ และเราหวังว่าจะทำให้ระบบสกัดน้ำรูปแบบใหม่นี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยเร็ว” ทั้งนี้ การที่นักวิจัยมุ่งมั่นพัฒนาระบบใหม่นั้น เนื่องมาจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ