24 กุมภาพันธ์ 2563 หลายพื้นที่ใน จ. แม่ฮ่องสอน เร่งดับไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างหนัก ขณะที่ค่าPM 2.5 พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องไม่หยุด

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/134757

กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานคุณภาพอากาศบริเวณ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใน ต.จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน ได้พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา และมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงต่อเนื่องไปอีกหากยังคงมีการลอบเผาป่า นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา ได้อำนวยการและร่วมดับไฟป่า บริเวณริมถนนสายแม่สะเรียง-สบเมย พื้นที่บ้านไร่ หมู่ 5 ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง ซึ่งจุดเกิดเหตุ เป็นป่าไม้สัก และป่าไม้ตองตึงข้างทาง และบริเวณสวนมะม่วงและกล้วย ของนางวารี นิลฤทธิ์ บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ 5 ต. แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันดับไฟป่า โดยได้นำรถยนต์ดับเพลิงมาร่วมดับไฟป่าซึ่งใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง ทางด้านศูนย์บัญชาการควบคุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า ได้สรุปสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ จ. แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 1. จุดความร้อนในระบบ MODIS จำนวน 246 จุด (สูงสุดที่ อ. ปาย จำนวน 68 จุด) 2. จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 2,822 จุด (สูงสุดที่ อ. ปาย 838 จุด) 3. คุณภาพอากาศประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ค่า PM2.5 เท่ากับ 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ