24 กันยายน 2563 เอาจริง! อีก 25 ปี แคลิฟอร์เนียห้ามขาย “รถใช้น้ำมัน”

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/296786

ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ออกคำสั่งบริหาร ห้ามไม่ให้มีการขายรถยนต์ส่วนตัวและรถกระบะที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ตั้งแต่ปี 2578 หรือในอีก 25 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการทรัพยากรอากาศของรัฐแคลิฟอร์เนียจะออกข้อกำหนดที่บังคับให้รถยนต์และรถกระบะที่จะขายในท้องตลาดตั้งแต่ปี 2578 เป็นต้นไป ต้องไม่ปล่อยแก๊สที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดแก๊สเรือนกระจกลงได้ถึงร้อยละ 35

นอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล่าวยังวางแผนจะผลักดันให้ยานพาหนะขนาดกลางและขนาดใหญ่ปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ที่ไม่ปล่อยแก๊สพิษให้ได้เท่าที่สถานการณ์เอื้ออำนวยภายในปี 2588 อีกด้วย แต่ข้อกำหนดดังกล่าว จะไม่ได้ห้ามไม่ให้ชาวแคลิฟอร์เนียเป็นเจ้าของรถที่ใช้น้ำมันหรือซื้อขายรถดังกล่าวในตลาดมือสองแต่อย่างใด