24 กันยายน 2563 กวางผา..ต้นแม่ปิง

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/1935857

กวางผา เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทยที่หายากมานานแล้ว เป็นสัตว์อยู่ในตระกูลเดียวกับแพะ เช่นเดียวกับเลียงผา มีรูปร่างทั่วไปคล้ายเลียงผา แตกต่างตรงที่ กวางผามีสีเทาปรอด และยังมีขนาดเล็กกว่าราวครึ่งหนึ่ง เขตกระจายแพร่พันธุ์ มีตั้งแต่รัสเซีย จีน เกาหลี พม่า และภาคตะวันตกเฉียงเหนือของไทย แต่ในปัจจุบัน บ้านเราพบกวางผาได้เฉพาะในเทือกเขาต้นแม่น้ำปิงเท่านั้น

น.สพ.เกษตร สุเตชะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่าว่า เนื่องจากอุปนิสัยชอบอาศัยกวางผามักอยู่บนดอยสูงทางภาคเหนือเท่านั้น และในอดีตที่ผ่านมา พื้นที่นี้มีชาวเขา ชาวไร่ ชาวสวน เข้ามาแบ่งปันแย่งกันใช้พื้นที่ทำกิน กวางผาจึงมักจะถูกยิงตายอยู่เนืองนิจ โดยนายพรานมักจะอ้างว่าเข้ามาทำลายพืชผล จนต้องอพยพเผ่าพันธุ์ออกไปอยู่เฉพาะชายขอบหน้าผาหินสูงเท่านั้น การอยู่อาศัยเลยลำบาก เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูก ส่งผลให้อัตราเกิดต่ำไปด้วย

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสบผลสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์กวางผา ในกรงเลี้ยง สร้างความหวังเล็กๆให้กับสัตว์หายากสายพันธุ์นี้ และยังมีโครงการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ ดอยม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ น่าจะเป็นหลักประกันสำคัญให้กับสัตว์สายพันธุ์นี้คงอยู่ต่อไปได้ในบ้านเรา