24 กรกฎาคม 2565  “ปูเจ้าฟ้า” สัตว์หายากออกมาให้นักท่องเที่ยวยลโฉมบนเขาพะเนินทุ่ง

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000070398

เจ้าหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ประจำแหล่งท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนเขาพะเนินทุ่ง ว่า พบปูมีลักษณะสีสันสวยงามแปลกตา จำนวนหลายตัว เดินออกมาหากินบริเวณจุดชมวิวเขาพะเนินทุ่ง พร้อมทั้งถ่ายรูปเก็บไว้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบ พบเป็นปูเจ้าฟ้า ที่พบหาได้ยากในประเทศไทย มี 3 แห่งที่สามารถพบเห็นได้ และปัจจุบันพบเห็นได้ยากจึงถ่ายรูปเก็บไว้ การพบปูเจ้าฟ้านั้นบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลกแก่งกระจาน

สำหรับปูเจ้าฟ้า เป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงาม กระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาว ขาเดินทั้งสี่คู่ เบ้าตา บริเวณปากเป็นสีม่วงดำ มีลักษณะปล้องท้อง อวัยวะเพศผู้คู่ที่ 1 ต่างจากปูชนิดอื่น เมื่อโตเต็มที่ความกว้างของกระดองประมาณ 9-25 มิลลิเมตร พบอยู่จำกัดบริเวณน้ำตกแถบภาคตะวันตกของไทย เช่น น้ำตกที่เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี น้ำตกห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และน้ำตกหงาว จ.ระนอง ปัจจุบัน ปูเจ้าฟ้าพบเห็นได้ยากมาก และยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2535 หากนักท่องเที่ยวพบเห็นควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้