23 เมษายน 2565 พบนายทุนฯ รุกป่าพันไร่ หวังที่ดินแปลงสวย จ.ระนอง

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/564788

หัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ถาวร บนเขาปากเตรียม ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง พบการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก และนำรถแบ็กโฮไถป่าทำถนน กว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 2,000 เมตร ซึ่งทนายความของนายทุน ซึ่งเป็นกลุ่มนายทุนประกอบกิจการโรงแรมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำเอกสารสิทธิที่ดิน นส.3 ก. 21 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,174 ไร่ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำแผนที่ตรวจสอบพิกัดดาวเทียม พร้อมตรวจสอบสารบบ การออกเอกสารสิทธิที่ดิน เพื่อตรวจสอบการได้มาของเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์