23 เมษายน 2565 ปะการังน้ำตื้น เกาะล้าน สีเริ่มซีด เหตุแดดแรง เฝ้าระวังฟอกขาว จากอุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่ม

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3304279

ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สำรวจแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี ด้วยวิธี line transect ผลการสำรวจพบว่า ปะการังส่วนใหญ่เป็นปะการังโขด อยู่ในสภาวะปกติ มีสถานภาพดี-ดีมาก ยกเว้นเกาะจุ่น ที่แนวปะการังอยู่ในสถานภาพเสียหาย สิ่งมีชีวิตเด่นในแนวปะการัง ได้แก่ เม่นดำหนามยาว ปลาสลิดหิน ปลานกขุนทอง และปลาผีเสื้อ ปริมาณขยะตกค้าง พบมากสุดที่เกาะสาก และหาดทองหลาง เกาะล้าน ขยะส่วนใหญ่เป็น แก้ว ขวดเครื่องดื่ม จากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน ทั้งนี้ ยังไม่พบปะการังฟอกขาว มีเพียงปะการังในที่ตื้นที่มีสีซีดลง น้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งเกิดขึ้นได้เป็นปกติเพราะเป็นบริเวณที่ปะการังได้รับแสงแดดมาก โดยเฉพาะเมื่อระดับน้ำลดต่ำลงในเวลากลางวัน อุณหภูมิน้ำทะเลในเดือนเมษายน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30.4 องศาเซลเซียส ซึ่งยังคงที่จากเดือนมีนาคม