23 เมษายน 2564 “ไบเดน” เพิ่มเป้าลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๕๐

U.S. President Joe Biden speaks about his $2 trillion infrastructure plan during an event to tout the plan at Carpenters Pittsburgh Training Center in Pittsburgh, Pennsylvania, U.S., March 31, 2021. REUTERS/Jonathan Ernst

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-681292

ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวในการประชุมเสมือนจริงที่มีผู้นำจาก ๔๐ ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงผู้นำจีน รัสเซีย และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกันที่เป็นปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาจะตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มเป็นร้อยละ ๕๐-๕๒ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกากลับมายืนอยู่ในแถวหน้าอีกครั้ง ความเสียหายจากการนิ่งเฉยยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่รีรออีกต่อไป ในขณะเดียวกัน นายจอห์น แคร์รี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่รับตำแหน่งทูตด้านสภาพภูมิอากาศในรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างถาวร เนื่องจากเป็นกลไกตลาด แม้ผลการเลือกตั้งในครั้งหน้าจะเปลี่ยนไปก็ตาม เขายังระบุว่า ประเทศเศรษฐกิจมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกมุ่งมั่นที่จะดำเนินการรักษาระดับอุณหภูมิทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นให้ใกล้เคียงกับระดับ ๑.๕ องศาเซลเซียส ซึ่งนับว่าเป็นระดับที่น้อยกว่ายุคก่อนอุตสาหกรรม และเป็นปณิธานที่กำหนดไว้ในความตกลงปารีส เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ