23 เมษายน 2564 นักวิจัย ม.เกษตรค้นพบกุ้งเต้นคงเสมา ชนิดใหม่ของโลก

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/303616

นักวิจัยจากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบกุ้งเต้นคงเสมา (Floresorchestia kongsemae) ชนิดใหม่ของโลก กุ้งเต้นคงเสมา เป็นสัตว์ในซับไฟลัมครัสเตเชียน คือ กลุ่มเดียวกับกุ้ง และปู แต่มีขนาดเล็กกว่า ลำตัวแบนข้าง มีขาเดิน ๗ คู่ ต่างจากกุ้งที่เรารู้จักกันที่มีขาเดิน ๕ คู่ ปกติพบอยู่ในทะเล และน้ำจืด กุ้งเต้นที่พบอยู่ในวงศ์ Talitridae เป็นกลุ่มที่วิวัฒนาการปรับตัวให้มาอาศัยอยู่บนบกได้ แต่ยังมีลักษณะความเป็นสัตว์น้ำอยู่ คือ หายใจด้วยเหงือก มักพบอาศัยอยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะ กุ้งเต้นกินซากใบไม้ที่อยู่ริมฝั่ง และสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร การกินอาหารของกุ้งเต้นช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายโดยแบคทีเรียและช่วยหมุนเวียนสารอาหาร นอกจากนี้ กุ้งเต้นยังเป็นอาหารของนกที่พบหากินบริเวณริมน้ำ อีกด้วย

ลักษณะสำคัญของกุ้งเต้นคงเสมา (Floresorchestia kongsemae) เป็นกุ้งเต้นชนิดใหม่ของโลกนั้น บริเวณปากส่วนฟัน mandible lacinia mobilis ด้านซ้ายมีฟัน ๕ ซี่ ก้ามคู่ที่ ๒ มีส่วนฝ่ามือยาวร้อยละ ๓๓ และมีหนามที่ปลายหางส่วน telson ข้างละ ๔ หนาม  การตั้งชื่อกุ้งเต้นชนิดใหม่ของโลก กุ้งเต้นคงเสมา เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ อ.ดร.เมษยะมาศ คงเสมา อาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีส่วนช่วยในการเก็บตัวอย่างและวางแนวทางการศึกษาชีววิทยาของกุ้งเต้นชนิดใหม่ตัวนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และอาจารย์เสียชีวิตไปเมื่อเดือน ม.ค. ๒๕๖๔