23 เมษายน 2563 ละอง ละมั่ง..ใกล้สูญพันธุ์

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1827648

น.สพ. เกษตร สุเตชะ จากโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายให้ความรู้สัตว์สองชื่อต่างกันนี้เป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน ละอง คือ ละมั่งตัวผู้ มีเขาโค้งยาวไปด้านหลัง แล้วตีวงม้วนมาด้านหน้า บางตัวอาจมีเขายาวถึง ๒ ม. มีกิ่งสั้นๆ ที่ปลายเขา ๑๒ กิ่ง บางตัวอาจมีถึง ๒๐ กิ่ง ผลัดเขาปีละครั้ง ส่วนละมั่ง เป็นตัวเมีย ขนาดเล็กกว่า ไม่มีเขา แต่บางครั้งชาวบ้านมักเรียกเหมารวมทั้งสองเพศว่า ละมั่ง เป็นกวางขนาดกลาง เล็กกว่ากวางป่า ใกล้เคียงกับกวางบาราซิงกา เพราะมีสายเลือดใกล้ชิดกัน เป็นกวางที่รูปร่างสวยงามมาก ความสูงระดับหัวไหล่ ๑๑๐ ซม. ความยาวหัวถึงลำตัว ๑๕๐ – ๑๘๐ ซม. หนัก ๑๕๐ กก. หางยาว ๒๐ – ๓๐ ซม. ไม่มีวงก้น คอค่อนข้างเรียว ขนกลางสันหลังสีดำ ฤดูร้อนขนมีสีน้ำตาลแดง ฤดูหนาวสีจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้ม ละองค่อนข้างสีเข้มกว่าละมั่งเล็กน้อย มีขนหยาบที่คอมีอยู่ด้วยกัน ๓ พันธุ์

๑. พันธุ์อินเดีย หรือพันธุ์อัสสัม หรือพันธุ์มานิเปอร์ (C. e. eldii) พบได้ในจังหวัดมานิเปอร์ ประเทศอินเดีย

๒. พันธุ์พม่า (C.e.thamin) พบในประเทศพม่า ตัวใหญ่กว่าพันธุ์อินเดีย

. พันธุ์ไทย (C.e.siamensis) พบในประเทศไทยและจีน เป็นพันธุ์ที่มีเขาแตกกิ่งมากที่สุด

ฝูงละองมักจะเข้ามารวมกับฝูงละมั่ง แต่จะต่อสู้กันเพื่อแย่งสิทธิ์ในการผสมพันธุ์ และครอบครองฝูงตัวเมีย ละมั่งตั้งท้องนานราว ๒๒๐ – ๒๔๐ วัน ออกลูกครั้งละตัว ลูกแรกเกิดมีลายจุดทั่วตัว เมื่อโตขึ้นจุดบนลำตัวค่อยจางไป หย่านมเมื่ออายุได้ ๗ เดือน เมื่ออายุ ๑๘ เดือนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ อายุขัยราว ๑๐ ปี ปัจจุบันใกล้สูญพันธุ์ ทั่วโลกมีละมั่งพันธุ์ไทยไม่เกิน ๓๐ – ๔๐ ตัว ส่วนใหญ่อยู่ในสวนสัตว์ ปัจจุบันนักวิจัยขององค์การสวนสัตว์ฯได้ผลิตตัวอ่อนละมั่งพันธุ์พม่าหลอดแก้วได้สำเร็จเป็นตัวแรกของโลก และจะขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป