23 เมษายน 2563 จ. ตากอุณหภูมิทะลุ ๔๓.๕ องศาเซลเซียส วัวควายยังท้อแท้ แห่ลงแช่น้ำเมยคลายร้อน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/north/1828059

อุณหภูมิในพื้นที่ จ. ตากร้อนแล้งขนาดหนัก วัดได้ที่ อ. เมืองตาก ๔๓.๕ องศาเซลเซียส ส่งผลให้ทุกอำเภอต่างตกอยู่กับความร้อนโดยเฉพาะวันนี้ที่มีการพยากรณ์ว่าจะเป็นวันที่มีอุณหภูมิขึ้นสูงสุด ส่งผลให้เดือดร้อนกันถ้วนหน้าแม้แต่สัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ ต่างต้องออกเดินหาแหล่งน้ำกันไกลกว่า ๔ – ๕ กม. ควายที่อยู่ใกล้แม่น้ำเมยต่างก็เดินลุยลงไปแช่น้ำคลายร้อยกันทั้งวันเลยทีเดียวนายบุญเลิศ บุญผากอง ผอ.โครงการชลประทานตากกล่าวว่า อ่างเก็บน้ำ ๓ แห่งในพื้นที่ อ. แม่สอด คือ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนล่าง และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน มีน้ำกักเก็บรวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ ๓๐ แต่เราจะบริหารจัดการให้ผ่านพ้นฤดูแล้งนี้ไปให้ได้ ซึ่งน้ำบางส่วนจะสงวนไว้ใช้ผลิตน้ำประปา ส่วนเกษตรกรท้ายเขื่อนยังสามารถใช้น้ำได้อย่างไม่ขาดแคลนถ้าปลูกพืชที่ใช้น้ำไม่มาก