23 สิงหาคม 2565 นักวิทยาศาสตร์ใช้คลื่นเสียง ตรวจสุขภาพผืนป่าแอมะซอน

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/tech/122826

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์การบินอวกาศก็อดดาร์ด (Goddard Space Flight Center) ของนาซา (NASA) ในเมืองกรีนเบลท์ รัฐแมริแลนด์ และนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ (University of Maryland) นำโดยแดเนียล แรปปาพอร์ท (Danielle Rappaport) ผู้ร่วมก่อตั้งพันธมิตรนักลงทุนแอมะซอน (Amazon Investor Coalition) ได้ตรวจสอบสุขภาพของผืนป่าแอมะซอนด้วยคลื่นเสียง ด้วยการรวบรวมข้อมูลคลื่นเสียงที่วัดจากใต้ต้นไม้ในป่าแอมะซอน และข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท (Landsat) ซึ่งเป็นดาวเทียมที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างนาซาและกรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey) โดยข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซททำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างไทม์ไลน์ของพื้นที่ป่าแอมะซอนในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาได้ พร้อมกับกำหนดตำแหน่งที่จะวางเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งเมื่อนำข้อมูลคลื่นเสียงที่ได้ มาแยกตามย่านความถี่จะเผยให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศวิทยา เช่น ชนิดของนก แมลง และสัตว์อื่น ๆ โดยข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการศึกษาระบบนิเวศของป่าด้วยการใช้คลื่นเสียงเป็นวิธีที่ค่อนข้างประหยัด และรวดเร็วในการประมาณระดับความหลากหลายทางชีวภาพในสภาพแวดล้อมเขตร้อนที่ซับซ้อน