23 สิงหาคม 2563 แม่น้ำยมที่พิษณุโลกเริ่มขึ้นสูง ชลประทานเร่งบริหารจัดการ กันน้ำล้นตลิ่ง

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/north/1916148

นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยม จ.แพร่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น โดยที่สถานี Y.1 C บริเวณสะพานบ้านน้ำโค้ง อ.เมืองแพร่ วัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้สูงสุด 1,252 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เมื่อเวลา 02.00 น. วันเดียวกันนี้

กรมชลประทานคาดการณ์ว่าน้ำจะเดินทางถึงสถานีวัดน้ำ Y.14 A อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในเกณฑ์สูงสุดเวลาประมาณ 08.00-10.00 น. ที่ระดับ 9.30-9.35 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 1,050-1,060 ลูกบาศก์เมตร/วินาที-ปัจจุบัน ปริมาณน้ำไหลผ่าน Y.14 A เมื่อเวลา 05.00 น. วัดได้ 973.60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย และ จ.พิษณุโลก กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยมบริเวณเหนือ ปตร.หาดสะพานจันทร์ ด้วยการผันน้ำส่วนหนึ่งเข้าสู่คลองหกบาทในอัตรา 250-350 ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมกับควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่เกิน 650-710 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน 550 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

สำหรับพื้นที่ในเขต จ.พิษณุโลก ในแม่น้ำยมสายหลัก (ไหลผ่าน อ.บางระกำ) ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำยมไม่ให้เกิดผลกระทบจากภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ได้แก่ ปตร.วังสะตือ, คลองผันน้ำแม่น้ำยม-แม่น้ำน่าน คลอง DR-15.8 และ DR-2.8 ปัจจุบันระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ Y.64 อ.บางระกำ มีระดับน้ำสูง 3.55 เมตร (ระดับวิกฤติ 6.40 เมตร)

ในแม่น้ำยมสายเก่า (ไหลผ่าน อ.พรหมพิราม, อ.เมือง, อ.บางระกำ เขตติดต่อ อ.กงไกรลาศ) ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ ปตร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง, ปตร.วังขี้เหล็ก, ปตร.บางแก้ว เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบ และเตรียมความพร้อมพื้นที่ทุ่งลุ่มต่ำเพื่อรับน้ำหลากตามโครงการบางระกำโมเดล ทั้งนี้ โครงการชลประทานพิษณุโลกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และหน่วยงานชลประทานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจะคอยเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม.