23 สิงหาคม 2563 องค์กรพิทักษ์สัตว์ถกเดินหน้าลดบริโภคสัตว์ป่าในไทย

ที่มา : https://www.innnews.co.th/social/news_753796/

นายสมปอง ทองศรีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการลดความต้องการบริโภคสัตว์ป่า (DRSG) โครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolin in Thailand ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบ 2 ระบบ ทั้งประชุมภายในห้องประชุมในประเทศ และการประชุมออนไลน์ต่างประเทศ

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานด้านสัตว์ป่าระหว่างประเทศ นำโดยนายสมโภชน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้แทนสำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย นายรัฐพล พิทักษ์เทพสมบัติ ผู้จัดการโครงการ IWT  (จาก UNDP) และนายรณสิทธิ์ มณีไสย์ (Ph.D.) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้จัดการสำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย ทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการร่วม (จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ) นายมานพ เลาห์ประเสริฐ ที่ปรึกษาโครงการอาวุโส โครงการ GEF-6 จาก UNDP  ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน เช่น UNDP, USAID Wildlife Asia, WildAid, WWF, GlobeScan และ SideKick  ซึ่งมี TRAFFIC เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ หลายหน่วยงานได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และที่เตรียมจะดำเนินการต่อไปในอนาคต การเสนอบทวิเคราะห์สถานการณ์การค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยและงานด้านการณรงค์เพื่อลดความต้องการของผู้บริโภค (Situation Analysis) ขณะที่ช่วงท้ายของการประชุมได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันร่วมกับ TRAFFIC ภายใต้ (Component ที่ 3 ของ โครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and  Pangolins in Thailand (GEF-6) และการระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อที่จะร่วมมือ