23 มีนาคม 2565 บินโดรนจับความร้อนสำรวจป่าสงวนฯเชียงใหม่ ผงะหน่วยงานรัฐรุกป่าทำบ่อขยะ เผาซ้ำสร้างมลพิษ

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/558115

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามและสืบสวน โดยได้มอบหมายให้ทำการสืบสวนปราบปราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่โล่ง เป็นปัญหาที่พบมากในพื้นที่ภาคเหนือ จึงได้จัดทำโครงการ “ตรวจ-ปราม-จับ” ในพื้นที่ห้ามเผา โดยมีการการรับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ จากอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน แบบติดตั้งกล้องจับความร้อน หรือ thermal camera ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของรถสายตรวจในการตรวจสอบเหตุ ค้นหาสถานที่ และบุคคลในระยะไกล เพื่อตรวจหาพื้นที่เกิดไฟป่า หรือผู้ต้องสงสัยเผาไฟได้

จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบพบจุดความร้อน (Hotspot) ซ้ำซ้อน เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ตรวจพบพื้นป่าที่ลักษณะถูกไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง และพบกลุ่มควันจำนวนมาก จากนั้นได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว เมื่อไปถึงบริเวณพิกัดดังกล่าว พบลักษณะเป็นพื้นที่ลานกว้าง มีขยะถูกทิ้งอยู่จำนวนมากและด้วยได้รับข้อมูลจากหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชม.5 เวียงแหง แจ้งว่าบริเวณจุดพิกัดที่ให้ตรวจสอบ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว

จากการตรวจสอบพบพื้นที่ป่าถูกตัดโค่นแปลสภาพเป็นลานกว้างใช้สำหรับทิ้งขยะ และมีการนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นเนื้อที่จำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ ประมาณ 107,143  บาท ซึ่งความผิดที่เกิดขึ้นประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับการแผ้วถาง บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ใช้พื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุให้เป็นจุดทิ้งขยะ เป็นการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2584 มาตรา 54 และ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9 โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดพื้นที่ จัดทำบันทึกรวบรวมเรื่องราวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป