23 มีนาคม 2564 เผยชิ้นส่วนม้วนหนังสือเดดซีที่ค้นพบใหม่

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/society/2055191

ม้วนหนังสือเดดซี (Dead Sea Scrolls) หรือม้วนหนังสือทะเลตาย ค้นพบในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ม้วนกระดาษโบราณนี้มีมากกว่า ๙๐๐ ม้วน ทว่าข้อความที่จารึกก็ยังเป็นปริศนา แต่นักโบราณคดีระบุว่า ข้อความส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางศาสนา ม้วนหนังสือเดดซีถูกยกเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ ๒๐ และยังคงเป็นประเด็นถกเถียงทางวิชาการอย่างดุเดือดทั่วโลก เมื่อเร็วๆ นี้ นักโบราณคดีอิสราเอลที่ทำงานในทะเลทรายจูเดียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานการค้นพบชิ้นส่วนหลายสิบชิ้นของม้วนหนังสือเดดซีในถ้ำ Cave of Horror ที่อยู่ใต้ยอดหน้าผาราว ๘๐ ม. ในทะเลทรายจูเดียน กว่าจะเข้าถึงถ้ำได้ก็ต้องโรยตัวจากด้านบนเท่านั้น นักโบราณคดีเผยว่า ชิ้นส่วนเหล่านี้มีข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลย้อนหลังไปเกือบ ๒,๐๐๐ ปี นอกจากนี้ ยังพบโครงกระดูกเด็กอายุ ๖,๐๐๐ ปี เหรียญหายาก และตะกร้าที่เชื่อกันว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุ ๑๐,๕๐๐ ปี ทั้งหมดอาจให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศาสนายิว ชีวิตชาวคริสเตียนในยุคแรก และมนุษยชาติโบราณ ม้วนหนังสือทะเลเดดซี ถือเป็นหนึ่งในการค้นพบในพระคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดทางโบราณคดี มีทั้งคัมภีร์ไบเบิลภาษาฮีบรูฉบับเก่าที่สุด และตำราอื่นๆ ของชาวยิวที่มีมาจนถึงสมัยของพระเยซู ซึ่งม้วนหนังสือเดดซีส่วนใหญ่จะเก็บไว้ที่ Shrine of the Book อันเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์อิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม ส่วนทะเลทรายจูเดียนนั้น นักโบราณคดีเชื่อว่ายังคงมีความลับอีกมากมายซุกซ่อนรอการค้นพบ และพวกเขาจะต้องไม่ยอมแพ้