23 มีนาคม 2564 อุปกรณ์ชีวภาพช่วยคำนวณโดยการพิมพ์เซลล์

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/society/2055180

ปัจจุบันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตที่มีพลังในการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง ทว่าแม้จะมีพลังแต่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ยังมีข้อจำกัดมากมาย โดยเฉพาะการตรวจหาสัญญาณทางชีวภาพของอุปกรณ์ที่บ่งบอกถึงการปรากฏตัวของโรค เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิจัยจึงเริ่มพัฒนา Biological computers หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีพลังในการประมวลผลระดับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลทางชีวภาพได้ ทีมวิจัยด้านชีววิทยาสังเคราะห์จากมหาวิทยาลัยปุมเปวฟาบรา ในบาร์เซโลนา ประเทสสเปน ออกแบบอุปกรณ์เซลลูลาร์ที่สามารถคำนวณโดยการพิมพ์เซลล์ลงบนกระดาษ ในการทดลองนี้ นักวิจัยเผยว่าองค์ประกอบแต่ละส่วนของอุปกรณ์คือ กลุ่มเซลล์แบคทีเรียที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมเพียงเล็กน้อย พวกมันจะตรวจจับสัญญาณที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเซลล์อาศัยอยู่ในแถบกระดาษและสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยรวมสัญญาณและสร้างการตอบสนองเดียวหรือหลายการตอบสนอง โดยขึ้นอยู่กับชุดสัญญาณที่ตรวจพบ นักวิจัยเผยว่ากำลังนำแนวทางนี้ไปทำงานแบบอื่นๆ ซึ่งที่กำลังพัฒนาก็คือ การตรวจหาอหิวาตกโรคในน้ำเสีย หรืออาจนำไปใช้ในการระบุความเสี่ยงของภาวะครรภ์เป็นพิษ อย่างไรก็ตาม นี่นับเป็นครั้งแรกที่ทีมได้พัฒนาอุปกรณ์ชีวภาพที่สามารถใช้นอกห้องปฏิบัติการได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ และเชื่อว่าจะสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ในราคาประหยัด