23 มีนาคม 2563 ประเทศจีนพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่กลางทะเลโป๋ไห่

ที่มา: https://mgronline.com/china/detail/9630000027943

บริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติจีน (CNOOC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ได้ค้นพบแหล่งน้ำมันเขิ่นลี่ 6-1 (Kenli 6-1) แหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในทะเลโป๋ไห่ โครงสร้างของแหล่งน้ำมันเขิ่นลี่ 6-1 ตั้งอยู่บริเวณไหลเป่ย ที่มีการยกตัวของเปลือกโลกส่วนล่างในแอ่งโป๋ไห่ตอนใต้ ที่มีความลึกน้ำเฉลี่ยประมาณ 19.2 เมตร การขุดเจาะหลุมสำรวจ KL6-1-3 สำเร็จเสร็จสิ้นที่ความลึก 1,596 เมตร และพบเขตชั้นปิโตรเลียมที่มีความหนารวมราว 20 เมตร

ผลการทดสอบทำให้ทราบว่า หลุมน้ำมัน KL6-1-3 สามารถผลิตน้ำมันได้ราว 1,178 บาร์เรลต่อวัน บริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติจีนระบุว่าความสำเร็จในการสำรวจบ่อน้ำมันเขิ่นลี่ 6-1 เป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของบริษัทในการสำรวจบริเวณไหลเป่ย และแสดงถึงศักยภาพอันทรงพลังในการสำรวจแหล่งกักเก็บชั้นหินยุคนีโอจีน (Neogene) ในอ่าวไหลโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน