23 มีนาคม 2563 บ้านพัง 8 จังหวัด ฤทธิ์พายุฤดูร้อนถล่มยับ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/480995

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า อิทธิพลกระแสลมตะวันตกระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย รวมถึงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ทำให้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง 8 จังหวัด ได้แก่ จ. พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครพนม และขอนแก่น รวม 25 อำเภอ 62 ตำบล 240 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,025 หลัง วัด 4 แห่งและมีผู้เสียชีวิต 3ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ที่ จ. เลย พายุฤดูร้อนได้สร้างความเสียหายแก่ร้านค้าบริเวณแก่งคุดคู้ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ใน อ. เชียงคาน จ. เลย ภายหลังเกิดพายุฤดูร้อน ลูกเห็บตกเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงสังกะสี ถูกพายุพัดหลังคาปลิวว่อน สังกะสีบางแผ่นปลิวลงแม่น้ำโขง สิ่งของภายในร้าน โต๊ะอาหารล้ม พังเสียหาย ข้าวของปลิวกระจัดกระจาย ขณะที่รีสอร์ทซึ่งสร้างใกล้กับฝั่งแม่น้ำโขง รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่แพ้กัน และมีรายงานว่าในหลายพื้นที่ จ. เลย ก็ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ลูกเห็บตกลงมาอย่างหนัก และมีลมพัดแรงมาก เป็นเวลานานประมาณ 45 นาที เบื้องต้นในพื้นที่ อ. เชียงคาน ได้ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อรายงานจังหวัด ขอรับความช่วยเหลือแล้ว

นายอดุล ผลคำ ผู้ใหญ่บ้านน้อย หมู่ 4 ต. เชียงคาน อ. เชียงคานกล่าวว่า ได้ออกสำรวจพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหาย หลังจากเกิดพายุฤดูร้อน ลูกเห็บพัดกระหน่ำ เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่บ้านน้อย หมู่ 4 แก่งคุดคู้ ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านสตรีอาหารพื้นเมือง ทำอาหารเพื่อจำหน่ายคนที่มาเที่ยวแก่งคุดคู้ เสียหายไปกว่า 40 หลังคาเรือน โดยจะรายงานเบื้องต้นไปยัง อ. เชียงคานให้ได้ทราบ เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่และวัสดุเข้ามาช่วยเหลือต่อไป แต่ขณะนี้ได้มีการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว