23 มิถุนายน 2563 เครือข่ายอนุรักษ์บ้านเก่าแพร่ ชี้ รื้อ “บอมเบย์ เบอร์ม่า” เป็นไปตามหลักฐาน-หลักการ จากกรมศิลปกร

ที่มา:

https://www.komchadluek.net/news/regional/434835

นายพัฒนา แสงเรือง ตัวแทนภาคีเครือข่ายอนุรักษ์บ้านเก่าแพร่กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการติดตามการอนุรักษ์ฟื้นฟูโบราณสถานอาคารบอมเบย์เบอร์มา ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการตรวจสอบความจริง โดยการแต่งตั้งจากจังหวัด ทั้งนี้ แนวทาง ขั้นตอน และบทบาทหน้าที่ในการติดตามข้อเท็จจริงในการรื้อถอนโบราณสถานเป็นไปตามขั้นตอน และเป็นไปในทางที่ทำให้รู้สึกดีว่ามีกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้โปร่งใสเป็นไปตามนิติรัฐ และกำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถที่จะทำให้ได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็ว เพราะมีขั้นตอนที่ต้องลงรายละเอียด ทั้งด้านกฏหมายและหลักฐานที่ต้องขอเพิ่มเติม การฟื้นฟู อนุรักษ์ ขณะนี้ได้เริ่มมีการเข้าสำรวจรายละเอียด ทั้งวัสดุและการเริ่มเก็บรื้อเศษซากในบริเวณที่ตั้งของอาคาร และวางแผนในการฟื้นฟูสร้างซ่อมที่เป็นไปตามหลักฐานและหลักการจากทางกรมศิลปากร ทางด้านกฏหมายและการฟื้นฟูได้เริ่มต้นขึ้นและเป็นไปในทางที่ดี คงต้องใช้ระยะเวลาและความรอบคอบรอบด้านที่จะทำงานให้เป็นไปด้วยดี สมประโยชน์ต่อคนแพร่และคนทั้งประเทศ ขอวิงวอนให้คนแพร่และคนไทยทั้งชาติ ว่าเราจะใช้ปัญญานำอารมณ์ต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ เพราะทุกอย่างได้ทำตามขั้นตอนที่ทำให้ทั้งการตรวจสอบและการฟื้นฟูอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามด้านกฏหมายและขั้นตอนพิจารณาข้อเท็จจริงเรื่องโบราณสถานอาคารบอมเบย์เบอร์มา