23 มกราคม 2563 ไขปริศนาภาพวาดบนผนังที่เกี่ยวกับลิงกรีก

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1753720

ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนเป็นเรื่องราวของลิงสีฟ้าบนผนังของแอโครทินี (Akrotiri) แหล่งโบราณคดียุคสำริด ตั้งอยู่ในหมู่เกาะซานโตรินีของกรีก นักประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังมานานหลายทศวรรษ แต่เมื่อไม่นานมานี้ทีมนักวานรวิทยาได้ตรวจดูภาพวาดลิงก็รู้ว่าภาพสามารถบอกได้ว่าโลกในยุคสำริดนั้นเป็นยุคโลกาภิวัตน์มากกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้

ด้านนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าลิงในภาพน่าจะเป็นสายพันธุ์แอฟริกัน ชาวอีเจียนที่สร้างพื้นที่แอโครทินีอาจติดต่อการค้ากับอียิปต์ ภาพวาดดังกล่าวพรรณนาถึงค่างหนุมาน (Hanuman langurs) สายพันธุ์จากชมพูทวีป สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าชาวทะเลอีเจียนที่มาจากเกาะครีตและหมู่เกาะซิคละดีสในทะเลอีเจียน อาจมีเส้นทางการค้าที่ยาวกว่า 4,023 กิโลเมตร

ภาพวาดฝาผนังที่แอโครทินีนั้นถูกเก็บรักษาไว้จากเถ้าถ่านภูเขาไฟที่ทำลายเมืองในช่วงศตวรรษที่ 16 หรือ 15 ก่อนคริสต์ศักราช ทำให้มองเห็นอารยธรรมยุคแรก ๆ ในยุโรปอย่างไม่น่าเชื่อ แม้จะยังไม่อาจถอดความงานเขียนของชาวอีเจียนยุคแรกได้ แต่ภาพเขียนก็บ่งบอกว่าสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของคนเหล่านี้พัฒนาขึ้นอย่างไร.