23 พฤษภาคม 2565 พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ในสิ่งทอแบบซักได้

ที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2399221

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมวิจัยจากแผนกฟิสิกส์ และการออกแบบของมหาวิทยาลัยอัลโตในฟินแลนด์เผยว่า หลังจากปลุกปั้นโครงการสิ่งทอที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นเวลา 3 ปี ทีมพัฒนาวิธีการยึดเซลล์แสงอาทิตย์กับสิ่งทอในลักษณะที่ทำให้ทนทานต่อการซักด้วยเครื่อง ซึ่งการซักนับเป็นกระบวนการที่ตึงเครียด เพราะสิ่งทอและแผงพลังงานต้องได้รับแรงกดและการชนในระหว่างการปั่นผ้า โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์อาจพังเสียหาย โดยในขณะเดียวกันวิธีการที่พัฒนาใหม่ยังทำให้เซลล์แสงอาทิตย์เหล่านี้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย

ทีมอธิบายว่า ได้เคลือบส่วนประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ในสิ่งทอด้วยโพลียูรีเทนที่กันน้ำได้แบบบาง ๆ เพื่อทำให้ส่วนประกอบทั้งหมดซักด้วยเครื่องได้ สิ่งทอที่มีส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถถูกซักล้างได้หลายสิบครั้งในอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และจากการทดลองวัสดุตัวอย่าง 5 ชิ้นจาก 8 ชิ้น พบว่า วัสดุยังคงประสิทธิภาพไว้ ขณะที่ตัวอย่างอีก 3 ชิ้นที่เหลือสูญเสียพลังงานไปประมาณร้อยละ 20 โดยไม่มีเซลล์แสงอาทิตย์ หรือสิ่งทอเสียหายระหว่างกระบวนการซัก