23 พฤษภาคม 2563 โคราชเร่งนำรถบรรทุกน้ำแจก ปชช. บรรเทาภัยแล้ง

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_682214/

นายธวัชชัย เครือบสูงเนิน หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ได้รับคำสั่งจากนางสายพิณ เอี่ยมอุไร ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองตะไก้ ให้นำรถบรรทุกน้ำ ปริมาณ 12,000 ลิตร เร่งแจกจ่ายให้กับประชาชน 12 หมู่บ้านในพื้นที่ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หลังจากประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนานส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตประปาของหมู่บ้าน ไม่เพียงพอ จนชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทาง อบต. หนองตะไก้ จึงได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งความต้องการมาให้ทาง อบต.หนองตะไก้ทราบและจัดรถบรรทุกน้ำวิ่งไปแจกจ่ายให้ประชาชนถึงบ้าน

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวยังได้รับรายงานว่า ในพื้นที่ อ. สูงเนิน เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ ต. สูงเนิน ต. นากลาง ต. มะเกลือเก่า ต. มะเกลือใหม่ ต. โนนค่า และ ต. เสมา และ ต. หนองตะไก้ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าแหล่งน้ำดิบแห้งขอด จนไม่สามารถสูบขึ้นไปผลิตประปาให้ชุมชนได้อย่างทั่วถึง และต้องใช้รถบรรทุกน้ำวิ่งไปแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทุกวัน