23 พฤษภาคม 2563 ผอ. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ นำทีม จนท. ตรวจติดตามโครงการ “ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 “

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/157403

นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายสุทัศน์ กาวิชัย หน.นปพ.ตรอน ว่าที่ รต.บุญสืบ เซ่งบุญตั๋น หัวหน้างานส่งเสริมการปลูกป่า ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้ ออกตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ( ปี 2563 ) เพื่อติดตามผล ให้ความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินโครงการฯ ท้องที่ ต.ข่อยสูง ต.วังแดง ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 3 ราย เนื้อที่ 13 ไร่