23 พฤศจิกายน 2564 ภาวะโลกร้อนทำให้นกในป่าแอมะซอนเริ่มปรับตัว ขนาดเล็กลง-ปีกยาวขึ้น

ที่มา:

https://www.pptvhd36.com/news/ต่างประเทศ/161073

นักวิทยาศาสตร์พบนกบางสายพันธุ์ในป่าแอมะซอนมีขนาดตัวเล็กลงแต่มีปีกยาวขึ้น เป็นการปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่อาศัยที่อุ่นขึ้นจากภาวะโลกร้อน จากประโยคเด็ดของชาร์ลส ดาร์วิน นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักจากทฤษฎีการวิวิฒนาการระบุว่า ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะอยู่รอด ไม่ใช่ผู้ที่ฉลาดที่สุดที่จะอยู่รอด ผู้ที่ปรับตัวได้เก่งที่สุดต่างหากที่จะอยู่รอด และในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้เองที่เราพบว่า สิ่งมีชีวิตบางชนิดเริ่มปรับตัวให้เข้ากับโลกที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้ว งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advance ศึกษานกสายพันธุ์ไม่ย้ายถิ่น (Nonmigratory) ในพื้นที่ป่าแอมะซอน เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อสิ่งมีชิวิตในพื้นที่ ทีมวิจัยพบว่า นกในป่าแอมะซอนบางสายพันธุ์มีขนาดเล็กลง แต่มีปีกที่ยาวขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การค้นพบนี้ศึกษาจากชุดข้อมูล 40 ปีเกี่ยวกับนกสายพันธุ์ไม่ย้ายถิ่นในแอมะซอนของบราซิลจำนวน 77 สายพันธุ์ รวมมากกว่า 10,000 ตัว เมื่อวิเคราะห์มวลกายพบว่า มวลกายเฉลี่ยของนกทุกสายพันธุ์ลดลงตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษา โดยขนาดตัวลดลงในอัตราร้อยละ 1.8 ต่อทศวรรษ รวมมีขนาดตัวลดลงร้อยละ 5.4-10.5 ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 ของสายพันธุ์ทั้งหมดมีความยาวของปีกเพิ่มขึ้น พื้นที่ที่สำรวจนกเป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เด่นชัดในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา โดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในฤดูฝน และลดลงร้อยละ 15 ในฤดูแล้ง ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูฝน และเพิ่มขึ้น 1.65 องศาเซลเซียสในฤดูแล้ง

วิเทค จิรีเนค หัวหน้าทีมวิจัย และนักนิเวศวิทยามหาวิทยาลัยรัฐหลุยเซียนากล่าวว่า ความเชื่อมโยงระหว่างขนาดร่างกายของนกที่ลดลงกับสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นนั้น สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า สิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้แนวเส้นศูนย์สูตร จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ขั้วโลก หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็น การมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเป็นประโยชน์ เพราะคุณมีอัตราส่วนพื้นผิวต่อปริมาตรที่ต่ำกว่า คุณจะไม่สูญเสียความร้อนในร่างกายมากนัก และหากคุณมีขนาดตัวเล็กในสภาพอากาศที่ร้อน คุณจะสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น และนั่นจะนำไปสู่สมมติฐานที่ว่า สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น สิ่งมีชีวิตจะมีขนาดร่างกายลดลง” จิรีเนคกล่าว แต่ในส่วนของขนาดปีกที่ยาวขึ้นนั้น จิรีเนคยังไม่สามารถอธิบายได้โดยง่าย แต่เขาคาดการณ์ว่า น่าจะช่วยให้นกบินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อชดเชยขนาดร่างกายที่เล็กลง

ทั้งนี้ เขาไม่แน่ใจว่าแนวโน้มการปรับตัวในลักษณะนี้จะส่งผลระยะยาวต่อประชากรนกอย่างไร “สิ่งที่เราเห็นคือ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศใหม่ สันนิษฐานได้ว่า หากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง และแนวโน้มการปรับตัวเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไป ก็จะเริ่มมีข้อจำกัดของการปรับตัวนี้ ดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายอย่างชัดเจน” จิรีเนคกล่าว เมื่อปี ค.ศ. 2020 จิรีเนคศึกษาประชากรนกสายพันธุ์ไม่ย้ายถิ่นในป่าแอมะซอน 79 สายพันธุ์ พบมีถึง 9 สายพันธุ์ที่มีจำนวนประชากรลดลง