23 พฤศจิกายน 2563 เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1981523

ความต้องการใช้พลังงานของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุด และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ยิ่งเพิ่มขึ้น มากไปกว่านั้นการเดินทางอยู่เสมอ ทำให้ต้องพึ่งพาแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป ซึ่งในอนาคตปลั๊กไฟที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อาจกลายเป็นเรื่องล้าสมัย แนวคิดการเปลี่ยนเสื้อผ้าแฟชั่นให้เป็นโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่นักวิจัยให้ความสนใจพัฒนามากขึ้น ล่าสุด ทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีสวิตเซอร์แลนด์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในซูริก เผยประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัสดุที่มีพื้นฐานจากโพลีเมอร์ชนิด Amphilic Polymer Co-Networks ให้ทำงานได้เหมือนกับโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมีความเรืองแสง ซึ่งการเรืองแสงนั้นใช้เทคโนโลยีการรวมรังสีอาทิตย์ (Luminescent Solar Centrators-LSC) วัสดุเรืองแสงใน LSC จะจับแสงโดยรอบส่งพลังงานไปยังเซลล์แสงอาทิตย์ และแปลงแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ทีมอธิบายว่า วัสดุที่คิดค้นขึ้นใหม่สามารถนำมาใช้กับเส้นใยสิ่งทอของเสื้อแจ็กเกต เสื้อยืด และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นแหล่งจ่ายพลังงานเคลื่อนที่ ทำให้วัสดุเรืองแสงมีความยืดหยุ่นต่อการซึมผ่านของอากาศได้ดี ทีมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเปิดโอกาสมากมายในการผลิตพลังงานโดยตรงในที่ที่จำเป็น เช่น การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาในชีวิตประจำวัน