23 ธันวาคม 2565 เปิดแผน ‘ด่วนชั้นที่ 2’ สายแรกในไทย แก้รถติดงามวงศ์วาน – พระราม 9

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1043368

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดแผนสร้างทางด่วนชั้นที่ 2 เต็มรูปแบบสายแรกในไทย หวังแก้ปัญหารถติดบนทางด่วนช่วงงามวงศ์วาน – พระราม 9 ประเมินจัดใช้งบ 3 หมื่นล้านบาท ลุยสร้างภายในปี 2568

  สำหรับแผนดำเนินงานปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าหลังรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ ในช่วงเดือน ม.ค. 2566 จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดของการศึกษาโครงการให้มากขึ้น

  เบื้องต้นกำหนดว่าในปี 2565 – 2567 จะเร่งรัดขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมฯ ออกแบบเบื้องต้น และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) คาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายใน ส.ค. 2566 หลังจากนั้นในปี 2566 – 2567
จะขออนุมัติรายงาน EIA คู่ขนานไปกับช่วงปี 2566 – 2568 จะดำเนินการขอใช้พื้นที่ และในปี 2568 – 2573 จะก่อสร้างโครงการฯ และเปิดให้บริการในปี 2573