23 ธันวาคม 2564 อิสราเอลพบแหวนทองโบราณยุคโรมันในซากเรืออับปาง

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-848230

หน่วยงานโบราณวัตถุของอิสราเอลเผยว่า แหวนทองยุคโรมันดังกล่าวประดับด้วยอัญมณีสีเขียว สลักรูปเด็กชายเลี้ยงแกะแบกแกะตัวหนึ่งบนบ่า โดยเชื่อกันว่า เป็นรูปเคารพของพระเยซู เพราะพระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ระบุว่า พระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี (Good Shepherd) นอกจากนี้ นักโบราณคดีของอิสราเอลยังค้นพบสมบัติอื่น ๆ เช่น เหรียญเงิน และเหรียญสำริดยุคโรมันจำนวนมากในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 3 กองเหรียญเงินขนาดใหญ่ที่ใช้กันในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นช่วงรัฐสุลต่านมัมลูกที่ปกครองแผ่นดินอียิปต์ตั้งแต่ ค.ศ. 1250-1517 หุ่นจำลองรูปนกอินทรียุคโรมัน ระฆังสำริดที่ใช้ปัดเป่าวิญญาณชั่วร้าย และแหวนประดับอัญมณีสีแดงที่สลักรูปพิณหน่วยงานโบราณวัตถุของอิสราเอลยังระบุว่า พบซากเรืออับปางดังกล่าวและสินค้าต่าง ๆ บนเรือจมอยู่ใต้ทะเลลึกราว 4 ม. โดยสันนิษฐานว่า เรือทั้งสองลำอาจทอดสมออยู่ตรงบริเวณนั้นและอับปางเพราะลมพายุ การค้นพบในครั้งนี้ถือเป็นหลักฐานแรก ๆ เรื่องการยอมรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวให้เข้าร่วมในชุมชนคริสเตียน และจากจุดนั้นศาสนาคริสต์ก็เริ่มเผยแผ่ไปทั่วโลก