23 ธันวาคม 2563 COVID-19 ระบาดถึงทวีปแอนตาร์กติกา

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th//content/299515

COVID-19 ระบาดทั่วทั้ง ๗ ทวีปของโลกแล้ว หลังพบการระบาดครั้งแรกในทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งเป็นทวีปสุดท้ายที่ปลอดจาก COVID-19 โดยกองทัพชิลีรายงานพบผู้ติดเชื้อ ๓๖ คน ที่ศูนย์วิจัยเบอร์นาร์โด โอ ฮิกกินส์ ของกองทัพในแอนตาร์กติกา ในจำนวนนี้ ๒๖ คนเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร และอีก ๑๐ คน เป็นคนงานซ่อมบำรุง โดยทั้งหมดถูกส่งตัวกลับไปที่ประเทศชิลีแล้ว ข่าวการพบผู้ติดเชื้อในทวีปแอนตาร์กติกามีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังกองทัพเรือชิลียืนยันพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน ๓ คน บนเรือขนส่งเสบียง และเจ้าหน้าที่ไปที่ศูนย์วิจัยเบอร์นาร์โด โอ ฮิกกินส์ โดยเรือไปถึงที่ศูนย์วิจัยเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. และกลับถึงชิลีเมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ที่ผ่านมา กองทัพเรือชิลีเปิดเผยว่า คนที่เดินทางไปกับเรือลำดังกล่าวทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อก่อนขึ้นเรือ และผลเป็นลบ ศูนย์วิจัยเบอร์นาโด โอ ฮิกกินส์ เป็นหนึ่งในสี่ศูนย์วิจัยถาวรของประเทศชิลีในแอนตาร์กติกา และดำเนินการโดยกองทัพชิลี ทั้งนี้ประเทศชิลี เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 มากสุดเป็นอันดับ ๖ ของภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า ๕๘๕,๐๐๐ คน ขณะที่เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกวันนี้ มียอดติดเชื้อสะสม ๗๘,๒๙๗,๐๓๔ คน หายดีแล้ว ๕๕,๐๗๐,๑๒๖คน เสียชีวิต ๑,๗๒๒,๑๒๐ คน ประเทศสหรัฐอเมริกาติดเชื้อมากที่สุดในโลก รองลงมาคือ ประเทศอินเดีย และบราซิล