23 ธันวาคม 2562 แม่น้ำน่านในจังหวัดพิจิตรระดับน้ำลดลงเห็นสันทราย ให้เกษตรกรงดทำนาชั่วคราว

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/122652

หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า จังหวัดพิจิตรเจอปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่าน 4 อำเภอ เป็นระยะทาง 127 กิโลเมตร มีระดับน้ำ ลดลงอย่างมาก จนเห็นสันทราย ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรทำนาได้ เนื่องจากต้องเก็บน้ำไว้ในการอุปโภคบริโภค โดยขณะนี้ทางจังหวัดพิจิตร ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังนายอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ให้แจ้งเตือนไปยังเกษตรกร ถึงปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในปีนี้ และขอให้เกษตรกรงดทำนาชั่วคราว และให้ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนการทำนา เพื่อป้องกันความเสียหาย