23 ตุลาคม 2563 อากาศเย็นฟ้าใส กทม. ค่าฝุ่น 2.5 แนวโน้มเพิ่มขึ้น

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/191810

สำนักการระบายน้ำกทม. รายงานเมื่อเวลา 08.00 น. พื้นที่กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 76%

ขณะที่ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุ “ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 20-39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ค่า PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น”