23 ตุลาคม 2563 ชาวสงขลาลุกฮือ ต้านกำแพงกันคลื่นเซาะฝั่ง 219 ล้าน ผิดแบบที่ทำประชาพิจารณ์

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5169895

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณชายหาดบ้านทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ดำเนินงานโดยกรมเจ้าท่า มีการประชุมร่วมกันทุกฝ่าย โดยมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรี (ทม.) เขารูปช้าง เป็นประธานการประชุม วิศวกรโยธาชำนาญการ กรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่เทศบาล ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เนื่องจากโครงการฯ ไม่ได้ก่อสร้างตามรูปแบบที่ได้มาทำประชาพิจารณ์ไว้ กรณีเข้ามาศึกษาในพื้นที่หมู่ 3 หมู่ 7 ต.เขารูปช้าง เมื่อปี 2552 ทม. เขารูปช้าง จึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินโครงการฯ โดยที่ประชุมมีมติไม่รับโครงการฯ และขอให้กรมเจ้าท่าสั่งให้ผู้รับเหมาหยุดดำเนินโครงการนี้ไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อสรุป

นายประสงค์ กล่าวว่า ความคิดเห็นของประชาชนกับโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของหมู่ 3 และ หมู่ 7 ในเขต ทม. เขารูปช้าง ประชาชนมีมติไม่รับโครงการฯ จึงสั่งให้ระงับการก่อสร้างทันที และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อมูลมาใหม่ เพื่อที่จะมาดำเนินการตามกระบวนการของการดำเนินโครงการนี้ต่อไป

นายประสงค์ กล่าวต่อว่า การดำเนินการต่อไปหลังจากนี้ ทม. เขารูปช้าง จะไปรวบรวมข้อมูลที่ได้วันนี้ พร้อมเอกสารข้อมูลที่ทำไว้เมื่อปี 2552 ส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อแจ้งให้รับทราบว่าโครงการนี้มีปัญหา เพราะไม่ได้ปฏิบัติไปตามที่ได้มาทำประชาพิจารณ์ไว้

โครงการฯ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ต.เกาะแต้ว และการก่อสร้างรุกล้ำเขาในเขต ต.เขารูปช้าง 2 หมู่บ้าน ความยาวประมาณ 300 เมตร ใช้งบประมาณทั้งหมด 219 ล้านบาท แต่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่มีการทำประชาพิจารณ์ไว้จนทำให้ชายหาดบ้านทุ่งใหญ่ ต.เขารูปช้าง เสียหาย