23 กุมภาพันธ์ 2565 ผลวิจัยเผยพลาสติกทั่วโลกถูกรีไซเคิลเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น

ที่มา: https://www.matichon.co.th/foreign/news_3198278

รายงานฉบับล่าสุดขององค์การเพื่อการพัฒนาและการร่วมมือทางเศรษฐกิจ (OECD) ระบุว่า มีพลาสติกเพียงร้อยละ 9 ของพลาสติกที่ใช้กันทั่วโลกที่ถูกรีไซเคิล นอกจากนี้ ยังรายงานว่า ในปี ค.ศ. 2019 มีการใช้พลาสติกมากถึง 460 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ทาง OECD ระบุว่า ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงเวลาดังกล่าวเป็น 353 ล้านตัน ในรายงาน Global Plastics Outlook ระบุว่า “ขยะพลาสติกเพียงร้อยละ 9 ถูกนำไปรีไซเคิลใน ในขณะที่อีกร้อยละ 19 ถูกเผาเป็นเถ้าถ่าน และเกือบร้อยละ 50 ถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบที่ถูกสุขอนามัย ส่วนอีกร้อยละ 22 ถูกทิ้งในที่ทิ้งขยะไม่ได้ถูกควบคุมดูแล ถูกเผาทิ้งในที่เปิดโล่ง หรือรั่วไหลไปสู่ธรรมชาติ”

อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิด-19 ทำให้การใช้พลาสติกในปี ค.ศ. 2020 ลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเพิ่มขึ้น และการใช้พลาสติกโดยรวมคาดว่า จะกลับมาสูงอีกครั้งเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว รายงานระบุว่า พลาสติกมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกราวร้อยละ 3.4 ในปี ค.ศ. 2019 ซึ่งเกิดจากการผลิตและการแปรรูปจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากถึงร้อยละ 90

Skip to content