23 กุมภาพันธ์ 2563 PM2.5 พุ่งแซงกรุงเทพ ‘ปากน้ำ’ วิกฤติ ลามไปถึงนครปฐม

ที่มา : https://www.naewna.com/local/474768

เว็บไซต์ Air4thai รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยภาพรวมตรวจวัดได้เฉลี่ย 46-69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่จากเมื่อวาน

อย่างไรก็ตาม ตรวจพบว่า มี 48 พื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มกระทบต่อสุขภาพสูงสุดที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เช่นเดียวกับตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร วัดได้ 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม วัดได้ 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคเหนือพบว่ามี 10 พื้นที่มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน โดยเฉพาะที่ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน วัดได้ 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน