23 กุมภาพันธ์ 2563 เร่งทำแนวกันไฟแหล่งท่องเที่ยว

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/134573

นายยนตรชัย โสภาวรการ ผญบ. ถ้ำลอด ต. ถ้ำลอด อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอนได้นำชาวบ้านและจิตอาสาบ้านถ้ำลอด ทำกิจกรรมทำแนวกันไฟ เป็นระยะทางประมาณ 3 กม. เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำลอด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติให้ความนิยมเดินทางมาเที่ยวชมในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายให้คนในชุมชนบ้านถ้ำลอดมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วย